Pizzas

Reggae

sauce tomate, mozzarella, poulet rôti, oignons, tomates, poivrons, ananas, sauce salsa

Solo3.000 F

Duo5.000 F

Family7.000 F

Family Pan8.000 F