Pizzas

Reggae

sauce tomate, mozzarella, poulet rôti, oignons, tomates, poivrons, ananas, sauce salsa

Solo3.500 F

Duo5.500 F

Family7.500 F