Pizzas

Margherita tomato

Margherita tomato

Livraison en 30mn chrono sur Dakar !

sauce tomate, mozzarella, tomates

Solo2.500 F
Duo4.500 F
Family6.500 F