Pizzas

Pizza Crispy

sauce tomate, mozzarella, poulet pané, tomates, oignons, sauce samouraï

Solo3.000 F

Duo5.000 F

Family7.000 F

Family Pan8.000 F